آیا می‌دانید زینت دنیاو آخرت و بدن و دل چیست؟

رسول خدا «صلی الله علیه وآله» فرمودند: زینت دنیا سه چیز است: مال، فرزند و زن و زینت آخرت: علم، پرهیزگاری، چیز دادن به فقیر در راه خدا و زینت بدن سه چیز است: کم خوردن، کم خوابیدن، کم گفتن و زینت دل سه چیز است: صبر، خاموشی، شکر.

/ 0 نظر / 63 بازدید