نوا

گر اشکِ شوق، چشم مرا شستشو دهد

دارم طمع که دیدة من جایِ پایِ تست

دنیا و ماسوا همه دل در تو بسته‌اند

یعنی که اهلِ دل همه را مُدّعایِ تست

هر مشکلی که راه زَنَد در طریقِ عشق

آسان به یک عنایتِ مشکل‌گشایِ تست

ای سروِ باغِ جان ز «چمن» سایه وا مگیر

کاو را هوایِ دیدن قدِّ رسای تست

پرسد اگر ز روی کرم کاین نوایِ کیست؟

گوییدش از برایِ خدا، بی‌نوایِ تست

(منبع: شعر عترت/ سرودة محمدرضا یاسری-تهران: سوره مهر-1384)

/ 0 نظر / 24 بازدید