آیا می‌دانیدمادر ادب ها و عبادت ها و مادر آرزوها چیست؟

پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می‌فرماید:‌مادر چهار قسم است مادر دارو ها، مادر ادب ها، مادر عبادت ها،و مادر آرزو ها،امّا مادر داروها کم خوری است، و مادر ادب ها کم گوئی است، و مادر عبادت ها کم گناهی و مادر آرزو ها صبر است.

/ 0 نظر / 36 بازدید