دلبر جانانه

تو صبحی و تو نوری، در پرده چو مستوری

گر پرده براندازی، یا رب که چها بینم

از دستِ فراقِ تو، چاکست گریبانها

زان چاکِ گریبانها، انوارِ خدا بینم

یا رب که بسودایش، بندم نِه و دردم ده

کز بند رهاییها، وز درد، دوا بینم

گر وصل نشد حاصل، از نقصِ من است ای دل

کانجا همه را واصل، از صدق و صفا بینم

ای یوسفِ دل بی تو، در خانه احزانم

یعقوب صفت، خود را، در دامِ بلا بینم

در گلشنِ جان کانجا صد غنچه ز هم وا شد

ای وایِ «چمن» کاو را، کمتر ز گیا بینم

(منبع: شعر عترت/ سرودة محمدرضا یاسری-تهران: سوره مهر-1384)

/ 0 نظر / 32 بازدید