آیا می‌دانید کلیّه‌ علوم‌ در چهار خصلت است؟

در حدیث معتبر از حضرت جعفر بن محمد الصادق «علیه السلام» روایت شده است که آن حضرت فرمود:تمامی علوم در چهار خصلت یافتم.

اول: انسان باید خدای خود را بشناسد وبعظمت او پی ببرد. دوم: انسان باید بداند که خداوند متعال با او چه رفتار نموده وچه خواهد کرد.سوم: انسان باید بداند که خداوند سبحان از خلقت او چه اراده داشته، چهارم: انسان باید بداند که چه چیز آدمی رااز دین خارج می‌سازد وچه چیز دین آدمی را نگه می‌دارد،سپس باید مراقب خود بوده باشد.

/ 0 نظر / 23 بازدید